Przejdź do treści

Przygotowania

Przygotowanie materiałów - wersje, hasła, konfiguracje

  • Upewnij się że Twój NAS jest skonfigurowany i podłączony do sieci lokalnej oraz że znasz hasło administratora.
  • Zapisuj hasła - najlepiej w managerze haseł takim jak Bitwarden, ostatecznie - w zeszycie, ale jasno oznaczaj które hasło jest do czego. Nie używaj tego samego hasła do wielu różnych usług lub celów, zadbaj aby hasła były silne i dobrej jakości.

Używaj managera haseł

https://bitwarden.com/ udostępnia darmowe konto oraz oprogramowanie: na PC, telefony komórkowe i wtyczki do przeglądarek umożliwiające łatwe generowanie, zapisywanie i uzupełnianie haseł.

  • Upewnij się że wiesz jak skonfigurować Nightscout oraz jaki jest Twój bieżący profil. Jeśli miałeś konfigurację na Heroku - skopiuj ją (zmienne środowiskowe z sekcji Config Vars)

Znajdź swój NAS w sieci lokalnej

Najprostszą metodą na znalezienie swojego NASa jest wejście na stronę: 🟧 https://finds.synology.com/

Odnajdywanie Synology

🗒 Warto zapisać w notatkach 🟩 Adres IP naszego NASa w sieci lokalnej - będzie potrzebny w kolejnych krokach!

👣 Kliknij 🟦 przycisk Połącz aby przejść do panelu DSM swojego NASa (system poprosi o zalogowanie się)

Czy Twój NAS pływa?

Ważne jest, aby adres IP Twojego Synology NAS w sieci lokalnej nie ulegał zmianie. Domyślnie, router przydziela adresy urządzeniom w sieci lokalnej po kolei lub losowo. Spróbuj zrestartować router i upewnij się, że adres IP NASa nie uległ zmianie. W przeciwnym razie - skonfiguruj router aby zawsze przypisywał NASowi ten sam adres. Szczegóły zależą od marki i modelu routera, ale zazwyczaj robi się to w konfiguracji sieci LAN / ustawieniach serwera DHCP - gdzie trzeba przypisać stały adres IP dla adresu MAC twojego Synology NAS.

Sprawdzenie wersji i architektury NASa

👣 Zaloguj się do swojego Synology NAS - do panelu www (DSM). Wejdź do Panelu sterowania i wybierz sekcję Centrum informacji

DSM / Panel sterowania / Centrum informacji

  • Testowane na Synology w architekturze 🟧 Intel, jest szansa że zadziała na innych architekturach ale nie mamy jak tego przetestować.
  • Zakładam, że Twój Synology ma DSM w 🟩 wersji 7, jeśli masz wersję 6 to opisane tu mechanizmy też powinny działać - choć niektóre z narzędzi będą w innych miejscach w panelu DSM 6 lub mają nieco inne nazwy.

Czy Twój NAS wspiera Dockera?

Nie każdy Synology NAS wspiera Dockera, który jest niezbędny. Dlatego sprawdź kompatybilność swojego modelu na stronie producenta!

Utworzenie potrzebnych katalogów

Folder współdzielony docker

👣 Najpierw utworzymy katalog główny (folder współdzielony) na dane systemu docker - jeśli jeszcze nie istnieje.

Utwórz folder współdzielony

☝ W panelu DSM Synology, wejdź do 🟦 Panelu sterowania, do sekcji 🟧 Folder współdzielony. Kliknij 🟩 Utwórz i wybierz Utwórz folder współdzielony

Nazwa folderu współdzielonego

☝ Utwórz nowy folder współdzielony 🟩 o nazwie docker. Wyłącz 🟧 obsługę kosza - pole powinno być odznaczone, 🟦 kliknij Następne

Opcje szyfrowania folderu współdzielonego

☝ Upewnij się że szyfrowanie i kompresja są wyłączone, 🟦 kliknij Następne

Ustawienia limitów folderu współdzielonego

☝ Nie włączaj sprawdzania spójności lub limitu miejsca, 🟦 kliknij Następne

Potwierdzenie ustawień folderu współdzielonego

☝ Sprawdź czy konfiguracja jest poprawna po czym 🟦 kliknij Następne

Konfiguracja uprawnień do folderu współdzielonego

☝ Nadaj uprawnienia użytkownikom 🟪 admin i 🟩 swojemu użytkownikowi do modyfikowania zawartości folderu - zaznaczając 🟧 pola uprawnień w kolumnie Odczyt/Zapis. Kliknij 🟦 Zastosuj aby zakończyć tworzenie folderu współdzielonego.

Dla zaawansowanych...

Jeżeli wiesz co robisz i masz doświadczenie w konfiguracji Synology NAS - oczywiście dostosuj te ustawienia do swoich potrzeb. Synology nie zaleca kosza i sprawdzania spójności dla katalogów maszyn wirtualnych. Nazwa folderu, quota, uprawnienia użytkowników, ukrywanie folderu w sieci - są dowolne (ale uwzględnij te zmiany w dalszej konfiguracji, szczególnie - nazwach woluminów w stacks).

Katalogi na Nightscout

👣 Następnie w folderze docker utworzymy strukturę katalogów na dane wykorzystywane przez Nightscout - pliki bazy danych i pliki kopii zapasowej.

Struktura katalogów

☝ W panelu DSM Synology, otwórz 🟧 File Station - ta aplikacja to odpowiednik Eksploratora lub Findera - pozwala przeglądać pliki na Twoim Synology NAS.

Nawiguj do folderu 🟩 docker i używając przycisku 🟦 Utwórz > Utwórz Folder stwórz folder o nazwie 🟩 data, w jego wnętrzu katalog 🟩 nightscout a następnie w jego wnętrzu utwórz dwa katalogi 🟪 backup i mongodb.

Na końcu powinieneś mieć te dwa katalogi backup i mongodb wewnątrz ścieżki docker/data/nightscout

Zmiana uprawnień katalogu mongodb

Użyty przez nas później kontener mongodb wymaga, aby zmienić właściciela katalogu mongodb na niestandardową wartość - zrobimy to z poziomu linii komend w kolejnym rozdziale.

Katalog na Portainer

👣 Analogicznie jak w poprzednim kroku, załóż nowy katalog o nazwie docker/data/portainer-ce. Używając File Station wejdź do katalogu docker, do podkatalogu data i utwórz nowy folder o nazwie portainer-ce.

Konfiguracja dostępu po SSH

Dwa z kroków będą wymagały połączenia się bezpośrednio do Synology NAS używając bezpiecznego połączenia SSH do linii komend. Aby było to możliwe, musimy upewnić się że dostęp po SSH jest włączony - przynajmniej na czas konfiguracji.

Wróć do mnie...

Kiedy już uruchomimy Nightscout, i nie będziemy potrzebować dostępu SSH (większość użytkowników go nie potrzebuje) - warto na końcu wyłączyć ten dostęp.

Włączenie SSH

👣 ☝ W panelu DSM Synology, otwórz 🟦 Panel sterowania i wybierz sekcję 🟪 Terminal i SNMP. Zaznacz pole 🟧 Włącz usługę SSH i ustaw Port na wartość 22. Nie zapomnij nacisnąć przycisku 🟩 Zastosuj

Instalacja klienta SSH na PC

Aby połączyć się po SSH do NASa z komputera PC będzie potrzebny Ci program - klient SSH. Ten program umożliwi Ci bezpieczne połączenie się do Synology z poziomu linii komend - aby wykonać dwa kroki instalacji których nie da się "wyklikać" w okienkach DSM

Jeśli nie wiesz jak to zainstalować...

Polecamy przewodnik: https://www.howtogeek.com/336775/how-to-enable-and-use-windows-10s-built-in-ssh-commands/.

  • Na MacOS i na Linuxie aplikacja ssh jest zazwyczaj zainstalowana, ale w razie czego można ją łatwo doinstalować z linii komend/Terminala: brew install openssh sudo apt install openssh-client

Ostatnia aktualizacja: 2022-09-20