Przejdź do treści

Utrzymanie

Narzędzie do konfiguracji

Omówiony w poprzednim rozdziale instalator po pierwszym użyciu instaluje się na serwerze i pozostaje dostępny jako narzędzie konfiguracyjne.

Aby skonfigurować, zmienić lub odinstalować Nightscout:

 1. Musimy połączyć się z serwerem używając WebSSH (jak w poprzednim rozdziale) lub - dla zaawansowanych - z linii komend po ssh
 2. W linii komend, otwieramy narzędzie poleceniem:
nightscout-tool

Obejrzyj poniższy film aby zobaczyć możliwości narzędzia konfiguracyjnego. Poniżej omówimy dostępne opcje.

Zobacz na filmie (pozycja: 42s)

Dostępne opcje:

 1. Menu statusu
 2. Informacja o porcie i API SECRET (pozycja: 1m 20s)
 3. Aktualizacja pakietów systemu operacyjnego (pozycja: 6m 8s)
 4. Aktualizacja tego narzędzia (pozycja: 1m 40s)
 5. Aktualizacja kontenerów - usuwa i ponownie pobiera oraz uruchamia kontenery - czasami powodując ich aktualizację (pozycja: 1m 54s)
 6. Uruchom ponownie kontenery - ponownie uruchamia kontenery, bez aktualizacji (pozycja: 2m 22s)
 7. Menu zmień lub odinstaluj - pozwala zmienić wersję Nightscouta, edytować ustawienia lub odinstalować komponenty systemu
 8. Informacja o wersji narzędzia, autorze i licencji (pozycja: 2m 56s)

Zobacz na filmie (pozycja: 48s)

To menu pokazuje status kontenerów systemu. Klikając na nazwę kontenera jesteśmy w stanie zobaczyć logi (komunikaty diagnostyczne) kontenera. Jest to przydatne do diagnozowania problemów, np.: kiedy Nightscout nie chce się uruchomić i wyświetla błąd.

To menu pozwala przekonfigurować Nightscout, przeinstalować lub w całości odinstalować jego komponenty.

Zobacz na filmie (pozycja: 3m 08s)

Dostępne opcje:

 • Ustaw adres strony (subdomenę) - umożliwia sprawdzenie podpięcia adresu (i jego ustalenie, jeśli pominięto ten krok przy instalacji) (pozycja: 3m 14s)
 • Zmień wersję Nightscout (pozycja: 3m 24s)
 • Edytuj ustawienia - edytuje zmienne środowiskowe Nightscout, pozwala ustawić zachowanie serwera (pozycja: 4m 40s)
 • Usuń kontenery - wyłącza Nightscout i usuwa wyłącznie kontenery, które da się odzyskać (są tylko do odczytu). Dane w bazie i konfiguracja pozostają na serwerze.
 • Wyczyść bazę danych - usunie wszystkie wpisy bazy czyli m.in. dane glikemii, bolusów, pompy oraz profile, natomiast konfiguracja serwera pozostaje bez zmian.
 • Usuń kontenery, dane i konfigurację - usuwa wszystkie dane i ustawienia, pozostawia jednak narzędzie do instalacji.
 • Usuń wszystko - odinstaluje wszystkie dane, konfiguracje, narzędzie do konfiguracji i jego pliki. Nie usuwa doinstalowanych zależności systemowych.

Aktualizacja Nightscout

Nightscout jest projektem intensywnie rozwijanym przez społeczność programistów-ochotników z całego świata. Dzięki ich pracy, co jakiś czas możemy cieszyć się aktualizacjami i poprawkami - wychodzi nowa wersja Nightscout. Ponieważ to my zarządzamy swoją instancją serwera Nightscout, także do nas należy obowiązek aktualizacji Nightscouta.

Po co to ruszać jak działa...

Zarówno Nightscout, jak i wiele innych aplikacji cukrzycowych DIY jest ciągle intensywnie rozwijana. Nowsze wersje poprawiają znane błędy, zwiększają niezawodność i bezpieczeństwo aplikacji oraz dodają nowe funkcjonalności. Mottem ruchu Nightscout jest #WeAreNotWaiting - my nie czekamy. Dlatego wolimy dziś używać może i niedoskonałe, ale możliwe oprogramowanie. Lepsze to niż czekać dekadę aż przemysł farmaceutyczny dostarczy może i dopracowaną, ale prostszą i ubogą wersję tego co możemy już zbudować dzisiaj sami.

Dlatego kluczowe jest abyśmy także utrzymywali nasze wersje aktualne. Kluczowe dla naszego bezpieczeństwa, spokoju ducha twórców oraz dla społeczności - używając testujemy i dowodzimy że system działa, a znajdująć i zgłaszając problemy pomagamy je naprawić i współtworzymy kolejne lepsze wersje.

Jak dużych zmian mogę się spodziewać?

Nightscout używa metodologi semver do komunikowania numeru wersji i zawartości zmian. Numer wersji składa się z trzech liczb oddzielonych kropką:

główna . mniejsza . patch

Na przykład wersja 14.2.5 oznacza: główna = 14, mniejsza = 2, patch = 5

 • wersja główna - wprowadza duże zmiany które moga być niekompatybilne z innymi aplikacjami - należy przeczytać informacje o wydaniu o możliwych niekompatybilnościach i potrzebnych zmianach/aktualizacjach innych systemów lub przy aktualizacji/migracji
 • wersja mniejsza - dodaje ważne poprawki i nowe funkcjonalności, ale powinna być kompatybilna w ramach wersji dużej - zazwyczaj nie sprawia problemów przy aktualizacji
 • wersja patch - poprawia błędy, wydajność - zalecana do instalacji, nie sprawi problemu, nie dodaje nowych funkcjonalności ale poprawia stabilność systemu

👣 Aby być na bieżąco, i wiedzieć że dostępna jest nowa wersja, śledź media społecznościowe.

👣 Sprawdź swoją wersję - wejdź na własną stronę Nightscout, otwórz panel boczny naciskając na menu hamburger w prawym górnym rogu strony. U dołu, w sekcji O aplikacji znajdziesz version lub wersja i jej wartość np.: 14.2.5

👣 Wejdź na poniższe strony aby sprawdzić, czy faktycznie nowa wersja jest opublikowana:

„Czasami na obrazy trzeba poczekać” [Leonardo da Vinci]

Może zdarzyć się, że potrwa trochę - od opublikowania najnowszej wersji Nightscout na stronie Github projektu - do momentu publikacji odpowiadającego jej obrazu na stronie Docker Hub.

Ponieważ korzystamy z kontenera, musimy sprawdzić czy jest dostępny - a jeśli nie, poczekać 😉

Wersja na sztywno lub automatyczna

Narzędzie jest domyślnie konfigurowane aby używać najnowszej stabilnej wersji - latest.

Konfigurując wersję Nightscout możemy wybrać wersję:

 • na sztywno np.: 14.2.5
 • dynamicznie np.: latest (najnowsza stabilna wersja) lub latest_dev (najnowsza rozwojowa/eksperymentalna wersja)

Dynamiczne wersje sprawiają, że każdorazowe przebudowanie kontenerów (przy ich aktualizacji lub zmianie ustawień) sprawi, że użyte zostaną najnowsze wersje aplikacji.

Edycja ustawień

Nightscout konfigurowany jest za pomocą tzw. zmiennych środowiskowych (Environment Variables). Dokumentacja Nightscouta dokładnie omawia jakie to zmienne i jak je ustawiać.

Aby zmienić swoją konfigurację, w menu głównym narzędzia wybierz opcję Zmień lub odinstaluj a w kolejnym menu wybierz Zmień ustawienia

Zobacz na filmie (pozycja: 4m 38s)

Narzędzie otworzy do edycji plik ustawień w edytorze nano. Korzystając z edytora można zmienić istniejące/domyślne wartości lub dodać nowe, zgodnie z dokumentacją.

Aby zapisać zmiany, użyj skrótu Ctrl+O, a aby zamknąć edytor Ctrl+X. Po zamknięciu edytora narzędzie przekonfiguruje kontenery i zrestartuje Nightscouta

Ups... coś poszło nie tak

Ważne jest, aby zachować poprawny format pliku konfiguracji - inaczej narzędzie konfiguracyjne może przestać się uruchamiać wyświetlając błąd formatu pliku. W takim wypadku musimy ręcznie naprawić popsuty plik, otwierając go w panelu administracyjnym, w WebSSH komendą:

# nano /srv/nightscout/config/nightscout.env

Po czym uruchamiamy nightscout-tool i aktualizujemy kontenery