Przejdź do treści

Dla zaawansowanych

Instalacja dla zaawansowanych

Jeżeli posiadasz silniejszy Mikr.us, wykorzystujesz Mikr.us-a także do innych celów lub chcesz inaczej skonfigurować system - także możesz zainstalować Nightscout używając narzędzia. W takim przypadku mogą być konieczne dodatkowe kroki, omówione w tym rozdziale.

Narzędzie instalacyjne zostało przygotowane zakładając Ubuntu 20/21/22 jako bazowy system, więc powinno działać na świeżej instalacji Mikr.us-a oraz - po przeinstalowaniu - na którymkolwiek z obrazów na bazie Ubuntu.

Obejrzyj poniższy film aby zobaczyć jak przebiega zaawansowana instalacja.

Niektóre specyficzne dla zaawansowanej instalacji kroki omówimy poniżej.

Uruchomienie instalatora

W konsoli WebSSH, po zalogowaniu, przeklej z użyciem Ctrl+C i Ctrl+V poniższą komendę i potwierdź klawiszem Enter

sudo /bin/bash -c "$(curl -fsSL https://gitea.dzienia.pl/shared/mikrus-installer/raw/branch/master/install.sh)"
⌛ Cierpliwie poczekaj na pojawienie się pierwszego okienka dialogowego. Narzędzie instaluje wszystkie niezbędne zależności - może to potrwać kilka minut.

Zobacz na filmie (pozycja: 25s)

Podanie klucza API serwera

👣 Na stronie panelu administracyjnego serwera otwórz w nowej zakładce przeglądarki stronę z kluczem API serwera - albo klikając prawym przyciskiem i wybierając Otwórz link w nowej karcie na pozycji 🟪 API, lub otwierając nową pustą zakładkę/okno przeglądarki i nawigując do strony: https://mikr.us/panel/?a=api.

Nie zamknij zakładki z WebSSH!!!

Ważne aby stronę z API otworzyć w nowej karcie - kliknięcie "po prostu" na zakładkę API spowoduje zamknięcie strony z WebSSH i przerwie instalację. Chcemy otworzyć stronę API aby skopiować klucz API w nowej karcie, aby móc wrócić do karty z instalatorem.

Klucz API

✏ ☝ Skopiuj wartość 🟦 Klucza API do schowka (zaznacz wartość myszką i naciśnij Ctrl+C)

👣 Przejdź z powrotem do zakładki z instalatorem, podczas instalacji narzędzie spyta Cię o klucz API - przepisz go do pola lub po prostu wklej ze schowka (Ctrl+V)

Zobacz na filmie (pozycja: 3m 11s)

Ręczna Konfiguracja domeny

Oprócz domeny podpinanej przez narzędzie konsolowe, zawsze możemy ręcznie skonfigurować domenę w panelu administracyjnym.

Dla serwerów kupionych z kodem grupowym dostępna będzie do wyboru domena *.ns.techdiab.pl, w pozostałych przypadkach możemy ustawić subdomenę na jednej z darmowych domen dostarczanych z mikr.us-ami.

👣 Otwórz w nowej karcie panel administracyjny serwera na stronie zarządzania subdomenami - zakładka 🟪 Subdomeny (prawy klik) lub otwierając w nowej karcie/przeglądarce adres: https://mikr.us/panel/?a=domain

Ustawienia domeny

☝ ✏ 🟩 Formularz wypełniamy następująco:

  • Nazwa subdomeny - 🗒 wybierz nazwę subdomeny. Może to być maksymalnie 12 znaków ze zbioru: małe litery, cyfry i znak podkreślenia _. To część adresu Twojego Nightscouta na którą masz bezpośredni wpływ. Nazwa powinna być krótka i kojarząca się. Należy 🗒 zapisać tą nazwę.
  • Domena - wybierz domenę główną z lisy dostępnych domen, np.: bieda.it Nazwa może składać się jedynie z małych liter i cyfr (zaleca się aby nazwa nie zaczynała się od cyfry).
  • Numer portu - tu wpisujemy 4000 (chyba że instalator polecił wpisać inną wartość)
  • Port źródłowy podaje dane szyfrowane - to pole powinno pozostać odznaczone, bo w tej konfiguracji Nightscout w Dockerze na porcie 4000 jest niezaszyfrowany, a szyfrowanie odbywa się na poziomie subdomeny (reverse proxy mikr.us-a)

☝ Po kliknięciu 🟦 Dodaj subdomenę, jeśli ustawienia są poprawne i wybrana subdomena jest dostępna - pojawi się komunikat o dodaniu domeny:

Ustawienia domeny

⌛ Zgodnie z komunikatem, należy poczekać kilka minut na podpięcie domeny. Po kliknięciu Powrót do spisu subdomen na liście pojawi się nasza nowa subdomena w formacie:

https://SUBDOMENA.DOMENA

Zajęta subdomena

Jeśli wybrana przez nas subdomena jest zajęta wyświetlony zostanie komunikat błędu Ta domena jest zajęta - wybierz proszę inną. Należy wtedy spróbować wybrać inną domenę z listy lub wymyślić kolejną subdomenę i spróbować ponownie.